Gandak News
Our News Your Views

गजल – कोरोना कहर 

जिउने मर्ने भरै छैन हुँदा कोरोनाको कहर पिर सुर्तामै चलिराछन मनुजका हरेक प्रहर। सुख सयल भोग्न भनी…