Gandak News
Our News Your Views
श्रेणी खोज

यौन

यस्तो छ, स्त्री संभोग विधि

सामान्य तया सवै मानीसहरुलाई स्त्रीसंभोग विधी का बारेमा जानकारी भएको हुन्छ भन्नुको मतलव सवै स्त्री पुरुषले यौन…