Gandak News
Our News Your Views
श्रेणी खोज

रोचक

कुखुरालाई आठ महिना जेल !

तपाईले गलत काम गरेका मानिसहरुलाई जेलमा राखेको थाहा पाउनु भएको छ होला ? के तपाइले कुखुरालाई जेलमा राखेको सुन्नु…