काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। विश्वासपात्रले अन्त्यमा धोका दिन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। दिर्घकालिन  फाइदा हुने काम भने प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।

ट्रेन्डिङ